Amalan Sihir Menurut Pandangan Islam


APA ITU SIHIR?


Sihir dalam pandangan Islam merujuk kepada penggunaan kekuatan gelap atau ilmu hitam untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk amalan-amalan seperti meramal, mencipta pengaruh negatif atau memanipulasi keadaan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Dalam Islam, sihir dianggap sebagai perbuatan terlarang yang melibatkan kerjasama dengan syaitan dan ia diharamkan.

Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang bahaya sihir dan umat Islam diajar untuk menjauhinya. Orang yang terlibat dalam sihir boleh menghadapi akibat yang serius di dunia dan akhirat. Oleh itu, umat Islam perlu menjaga diri dari amalan-amalan yang melibatkan sihir dan sentiasa mencari perlindungan Allah dari pengaruh buruk yang mungkin timbul daripadanya.

JENIS-JENIS SIHIR


Dalam Islam, sihir dapat dikategorikan kepada beberapa jenis, antaranya:

1. Sihir Hitam (As-Sihr al-Ahmar): 


Sihir hitam (As-Sihr al-Ahmar) merujuk kepada jenis sihir yang digunakan untuk memberikan pengaruh buruk kepada sasaran sihir. Ia sering kali melibatkan amalan-amalan gelap dan syirik yang bertujuan mencelakakan atau merugikan seseorang secara fisik, mental, atau emosional. Beberapa ciri khas sihir hitam termasuk:

 • Pengaruh Negatif: Sihir hitam digunakan untuk mencipta pengaruh buruk, seperti menyebabkan penyakit, konflik dalam hubungan, kegagalan dalam usaha, atau kecelakaan.
 • Kerjasama dengan Jin: Amalan sihir hitam sering melibatkan kerjasama dengan jin atau entitas gaib untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini melibatkan perjanjian dengan kekuatan gelap.
 • Ritual Khusus: Pelaksanaan sihir hitam melibatkan ritual-ritual tertentu, penggunaan bahan-bahan tertentu, dan penyampaian mantra atau doa-doanya untuk mencapai tujuan sihir.
 • Pengaruh Tersembunyi: Salah satu sifat sihir hitam adalah kemampuannya untuk bekerja secara tersembunyi, di mana sasaran sihir mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi oleh sihir tersebut.


2. Sihir Putih (As-Sihr al-Abyad): 


Untuk makluman, istilah "sihir putih" (As-Sihr al-Abyad) tidak ditemukan secara langsung dalam sumber-sumber Islam dan konsep ini tidak diakui secara rasmi dalam ajaran Islam. Namun, beberapa tradisi atau kepercayaan masyarakat mungkin menggunakan istilah ini untuk merujuk pada praktik-praktik yang dianggap memiliki tujuan baik atau positif. Dalam konteks ini, perlu diingat bahawa:

 • Praktik-praktik yang dianggap baik: Sebahagian orang mungkin menggunakan istilah "sihir putih" untuk merujuk pada amalan-amalan spiritual atau perubatan alternatif yang dianggap memiliki tujuan positif, seperti penyembuhan, keberuntungan atau perlindungan.
 • Pentingnya kewaspadaan: Meskipun tujuannya dianggap baik namun praktik-praktik seperti itu tetap kontroversi dalam konteks Islam. Umat Islam sebaiknya perlu berhati-hati terhadap amalan-amalan yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam, kerana ada risiko terjerumus ke dalam amalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
 • Mencari perlindungan Allah: Dalam Islam, penting untuk mengarahkan segala bentuk keyakinan dan amalan kepada ajaran Islam yang sahih. Mencari perlindungan Allah, berdoa, dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan perlindungan adalah langkah-langkah yang dianjurkan dalam menghadapi segala situasi, termasuk ketika berurusan dengan energi atau kekuatan yang tidak terlihat.


3. Sihir Cinta (As-Sihr al-Mahabbah): 


Sihir cinta (As-Sihr al-Mahabbah) merujuk kepada amalan sihir yang bertujuan untuk mencipta atau memanipulasi perasaan cinta dan ketagihan emosi seseorang terhadap individu lain. Dalam konteks sihir cinta, beberapa ciri dan elemen yang mungkin terlibat termasuk:

 • Mentera atau doa khusus: Pengamal sihir cinta mungkin menggunakan mentera atau doa-doa khusus yang dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perasaan dan tindakan orang yang menjadi sasaran.
 • Bahan-bahan khusus: Dalam amalan sihir cinta, penggunaan bahan-bahan tertentu yang dipercayai mempunyai energi atau daya tarikan khusus juga mungkin dilibatkan. Ini boleh melibatkan benda-benda yang mempunyai kaitan dengan aspek romantis.
 • Tujuan untuk mencipta ketagihan emosi: Sasaran sihir cinta adalah agar individu yang terkena sihir tersebut menjadi terikat secara emosional kepada orang yang melaksanakan sihir tersebut. Hal ini dapat mencakup peningkatan perasaan cinta, ketagihan, atau obses terhadap orang yang melancarkan sihir.
 • Kerjasama dengan makhluk ghaib: Dalam beberapa kes, amalan sihir cinta mungkin melibatkan kerjasama dengan jin atau makhluk ghaib. Ini sering kali dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kekuatan sihir dan mempercepat hasil yang diinginkan.

4. Sihir Pembangkitan Nafsu (As-Sihr at-Tafreeq): 


Sihir pembangkitan nafsu (As-Sihr at-Tafreeq) merujuk kepada jenis sihir yang bertujuan untuk memecahbelahkan hubungan antara suami dan isteri. Amalan sihir ini yang juga dikenali sebagai sihir pemisah diarahkan untuk mencipta pertengkaran, perselisihan, atau ketidakharmonian dalam rumahtangga. Berikut adalah beberapa ciri dan elemen yang mungkin terlibat dalam sihir ini.

 • Mentera atau doa khusus: Praktisi sihir pembangkitan nafsu mungkin menggunakan mantra atau doa-doa tertentu yang dianggap memiliki kekuatan untuk mencipta ketidakharmonian dan pertengkaran di antara pasangan suami-isteri.
 • Penggunaan bahan-bahan khusus: Dalam amalan sihir ini, penggunaan bahan-bahan tertentu yang diyakini memiliki energi atau daya yang dapat merusak hubungan rumah tangga mungkin dilibatkan.
 • Pembangkitan konflik emosional: Sasaran sihir ini adalah untuk membangkitkan konflik emosional antara suami dan isteri. Ini bisa mencakup penciptaan kesalahpahaman, kecurigaan, atau pertengkaran yang tidak beralasan.
 • Tujuan untuk membuat suami isteri berpisah: Sihr at-Tafreeq bertujuan agar pasangan suami-isteri berpisah dan tidak dapat hidup dalam harmoni. Pemisahan ini dianggap sebagai pencapaian dari pengamal sihir ini.

5. Sihir Gangguan Jin (As-Sihr al-Jinn): 


Sihir gangguan jin merujuk kepada jenis sihir yang melibatkan kerjasama atau pengaruh dari jin atau entiti ghaib. Amalan sihir ini didasarkan pada keyakinan bahwa jin dapat dipanggil atau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa ciri dan elemen yang mungkin terlibat dalam sihir gangguan jin:

 • Panggilan atau perjanjian dengan jin: Pengamalan sihir ini mungkin melibatkan panggilan atau perjanjian dengan jin untuk mendapatkan bantuan atau kuasa ghaib dalam mencapai tujuan sihir. Ia juga termasuk menggunakan simbol-simbol khusus atau melakukan ritual tertentu.
 • Penggunaan mentera atau doa khusus: Untuk memanggil atau mengendalikan jin, amalan sihir ini mungkin melibatkan penggunaan mentera atau doa-doa khusus yang dianggap memiliki kekuatan untuk memanipulasi jin.
 • Tujuan merugikan atau mencelakakan: Sasaran sihir ini dapat bervariasi, termasuk mencelakakan atau merugikan seseorang, menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari atau menciptakan situasi yang tidak diinginkan.
 • Pengaruh ghaib yang tidak terlihat: Salah satu sifat sihir gangguan jin adalah kemampuannya untuk bekerja secara tersembunyi atau melalui pengaruh ghaib yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengenal pasti punca masalah.

6. Sihir Jenis Gugur (As-Sihr al-Marak):


Sihir jenis ini adalah bertujuan untuk membuatkan keguguran berulang pada wanita hamil atau menciptakan kesulitan dalam proses kehamilan. Amalan sihir ini juga disasarkan untuk mengganggu kesihatan dan kestabilan keluarga dengan keguguran berulang kali. Berikut adalah beberapa ciri dan elemen yang mungkin terlibat dalam sihir jenis gugur:

 • Mentera atau doa khusus: Pengamal sihir jenis ini mungkin menggunakan mentera atau doa-doa tertentu yang dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perkembangan kehamilan dan menyebabkan keguguran.
 • Penggunaan bahan-bahan khusus: Dalam amalan sihir ini, penggunaan bahan-bahan tertentu yang diyakini memiliki energi atau daya yang dapat merugikan kehamilan mungkin dilibatkan.
 • Menyukarkan proses kehamilan: Sasaran sihir ini adalah untuk menciptakan kesulitan atau kesukaran dan keguguran berulang dalam kehamilan wanita. Mungkin pengamal sihir ini mahu menyebabkan kerugian secara emosi dan fizikal pada individu tersebut.
 • Tujuan untuk membuat pasangan bercerai berai atau terpisah: Sihr al-Marak juga dapat digunakan untuk mengganggu kebahagiaan dalam rumah tangga dengan menyebabkan keguguran yang sering berulang. Hal ini dapat menimbulkan tekanan pada hubungan suami-isteri dan bahkan menyebabkan belakunya perceraian.7. Sihir Gangguan Kesihatan (As-Sihr al-Marad): 


Sihir ini pula adalah bertujuan untuk menyebabkan penyakit atau masalah kesihatan pada bahagian-bahagian tertentu yang telah disasarkan oleh sihir. Pengamal sihir ini melakukan sihir dengan niat untuk merugikan kesihatan seseorang yakni dengan menciptakan keadaan yang dapat memancing penderitaan mental dan fizikal. Kadang, penyakit hasil gangguan ini sukar dikenal pasti secara medikal. Berikut adalah beberapa ciri dan elemen yang mungkin terlibat dalam sihir gangguan kesihatan:

 • Mentera atau doa khusus: Pengamal sihir jenis ini mungkin menggunakan mentera atau doa-doa tertentu yang dianggap memiliki kekuatan untuk menyebabkan penyakit atau masalah kesihatan pada sasaran sihir.
 • Penggunaan bahan-bahan khusus: Dalam amalan sihir ini, penggunaan bahan-bahan tertentu yang diyakini memiliki energi atau daya yang dapat merugikan kesihatan mungkin dilibatkan. Ini juga termasuk penggunaan objek-objek yang dihubungkan dengan penyakit atau benda-benda yang diyakini memiliki sifat negatif.
 • Tujuan untuk melemahkan atau merugikan kesihatan: Sasaran sihir ini adalah untuk merugikan kesihatan seseorang dengan menciptakan penyakit atau masalah kesihatan yang dapat melemahkan fizik atau mental.
 • Pengaruh ghaib yang tidak terlihat: Sama seperti sihir gangguan jin, sihir gangguan kesihatan dapat bekerja secara tersembunyi atau melalui pengaruh ghaib yang tidak terlihat oleh mata manusia.
Dalam Islam, semua bentuk sihir dianggap sebagai perbuatan terlarang dan bertentangan dengan ajaran agama. Umat Islam diajar untuk menjauhi amalan-amalan sihir dan mencari perlindungan dari Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat ikatan spiritual dengan-Nya. Mencari dan mendapatkan pertolongan atau bantuan secara medikal yang sah juga dianjurkan dalam Islam sebagai sebahagian dari usaha untuk menyembuhkan penyakit atau gangguan kesihatan. Ikhtiar.

Disediakan oleh: Rashid Salim
LIKE DAN FOLLOW PENULIS DI FACEBOOK

0 Komentar untuk "Amalan Sihir Menurut Pandangan Islam"

Catat Ulasan

Iklan Atas Artikel

IKLAN

Iklan Tengah Artikel 1

IKLAN

Iklan Tengah Artikel 2

IKLAN

Iklan Bawah Artikel

LIKE DAN FOLLOW PENULIS DI FACEBOOK